Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, sluit PlafondSpecht niet uit dat er onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen zodat teleurstellingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.
Wanneer u verwacht dat een prijs niet de juiste kan zijn neemt u dan met ons contact op om duidelijkheid te verkrijgen.

Copyright
Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van PlafondSpecht worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

BTW
Alle bedragen zoals die op deze site worden weergegeven zijn inclusief 21% BTW.

Persoonsgegevens
PlafondSpecht respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Zie onze privacy policy.