Hoe werkt de PlafondSpecht

De PlafondSpecht is met zijn unieke vorm, de stompe hoek van 150o, de uitgesneden beginsleuf, de schroefsleuf en de schroef fixatie plek, een simpel maar uniek hulpmiddel met een effectieve functionaliteit voor het monteren van gipsplaten of panelen. De stompe hoek heeft een dubbele werking; voor het rusten van de gipsplaten bij de bevestiging aan de muurzijde en voor het gemakkelijk inschuiven van de gipsplaat bij plafond- of wandmontage. De schroefsleuf maakt het mogelijk om het hulpmiddel gemakkelijk in en uit te schuiven zonder daarbij de schroef er uit te halen. Deze werkwijze is van toepassing bij de montage van de tweede en daaropvolgende gipsplaten.

plafondspecht_hoewerkt2

 

Plaatsing van de 1e gipsplaat
Bij het plaatsen van de eerste gipsplaat wordt de PlafondSpecht als steun tegen de muurzijde gebruikt. Daarbij dient men een marge te hanteren tussen de plafondbalk en de PlafondSpecht van de dikte van de gipsplaat plus ca. 0,5 cm. Nadat er een aantal PlafondSpechten op gelijkmatige afstand (ca. 85cm.) aan de muurzijde zijn vastgeschroefd, kan de gipsplaat hierop vervolgens rusten en worden vastgeschroefd.

plafondspecht_hoewerkt3

 

De montage van de eerste gipsplaat kan ook beginnen aan de plafondkant met behulp van een stuk gips- of plafondplaat die als hoogte en steun dient. Nadat er een aantal PlafondSpechten op gelijkmatige afstand (ca. 85cm.) aan de plafondzijde zijn vastgeschroefd, kan de gipsplaat hierop vervolgens rusten en worden vastgeschroefd. Bij het plaatse
n van de navolgende gipsplaten kan men verder afmonteren zoals hieronder verder is beschreven.

plafondspecht_hoewerkt4

 

Plaatsing van de 2e en daarop volgende gipsplaten
Bij het plaatsen van de schroef aan de rand van de gipsplaat dient het hulpmiddel gebruikmakend van de schroefsleuf te worden ingeschoven, waarna de schroef op de schroef fixatie plek dient te worden vastgeschroefd. Nadat een aantal PlafondSpechten op gelijkmatige afstand (ca. 85cm.) aan de rand van de eerste gipsplaat zijn vastgeschroefd, kan vervolgens de gipsplaat ingehangen worden op het hulpmiddel en verder worden afgeschroefd. De PlafondSpecht kan doormiddel van een halve slag terugdraaien van de schroef, weer makkelijk worden uitgeschoven. Vervolgens schroeft men de schroef volledig in. Alle volgende gipsplaten of plafondpanelen worden verder volgens dezelfde werkwijze aangebracht.

bekijk video